Metsäpiha paransi päiväkotilasten suojaa sairauksilta jo kuukaudessa

Olimme mukana suomalaisessa tutkimuksessa, jossa päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely parani merkittävästi, kun päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjaista kasvustoa sekä siirtonurmea. Piiraisen Viherpalvelu Oy toimitti ja asensi kunttaa neljään eri päiväkotiin tutkimusta varten. Tutkimuksen lopputuloksissa todettiin, että luonnon monimuotoisuus vaikutti myönteisesti lasten ihon mikrobistoon, ja tulokset näkyivät myös veriarvoissa.

Tutkimus on maailman ensimmäinen laatuaan osoittamaan luonnon myönteiset vaikutukset lasten terveyteen kaupunkiympäristössä. Tutkimuksen mukaan viherkosketus päiväkotipihoilla voi vähentää immuunijärjestelmän häiriöiden riskiä. Tutkimukseen osallistuneet Tampereen yliopiston tutkijat pitävät tuloksia rohkaisevina ja näkevät mahdollisuuksia immuunisairauksien ehkäisyssä. Viherpihan saaneiden lasten suolistomikrobisto samankaltaistui metsässä vierailevien lasten kanssa.

Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan todeta, että pienillä muutoksilla päiväkotien pihoilla voidaan edistää lasten terveyttä merkittävästi. Tutkimus rohkaisee muuttamaan kaikki päiväkotien pihat viherpihoiksi, sillä jo kuukaudessa lapset saavat paremman immuunijärjestelmän säätelykyvyn sekä muita hyötyjä, kuten parantuneen motoriikan ja keskittymiskyvyn.

Kuntta sopii päiväkotien pihoilla parhaiten paikkoihin joissa ei ole jatkuvaa liikkumista, esimerkiksi pihan reunamille.

Lähde:
Helsingin yliopisto

https://www.helsinki.fi/fi/bio-ja-ymparistotieteellinen-tiedekunta/ajankohtaista/metsapohjainen-piha-paransi-paivakotilasten-immuunijarjestelmaa-jo-kuukaudessa

Ylen uutinen aiheesta

Tutkimus: Metsämaassa möyriminen paransi jo kuukaudessa päiväkotilasten suojaa sairauksilta – Tutkija suosittelee lapsille päivittäistä multakosketusta | Yle